top of page

Hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte, biomassa en biobrandstoffen) bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en helpen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. 
Ze zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en minder afhankelijkheid van wispelturige en schommelende brandstofmarkten, met name die voor olie en gas. 

 

Windturbines op zee zijn een belangrijke bouwsteen voor de Belgische energietransitie. De offshore windparken (goed voor 399 windturbines) vertegenwoordigen momenteel een geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW in de Belgische Noordzee. Ze kunnen gemiddeld 8 TWh groene stroom per jaar opwekken, of ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. Tegen 2030 zal de offshore windcapaciteit in de Belgische Noordzee verder groeien tot 6 à 8 GW (o.a. met de bouw van de Prinses Elisabeth-zone in zee), dit is ongeveer 30% van de elektriciteitsvraag.

 

Tegelijkertijd worden de volgende technologische innovaties verder ontwikkeld: bescherming van kritieke infrastructuur, drijvende zonne-energie, drijvende windenergie, golf- en getijdenenergie, groene waterstof en een duurzaam plan voor het ontmantelen van windturbines.

bottom of page