top of page

In het Belgische deel van de Noordzee staan momenteel 399 windturbines, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,2 GW offshore hernieuwbare energie. Tegen 2030 wordt dit, met de bouw van Prinses Elisabeth zone, uitgebreid naar 6 GW. 

De vraag naar gekwalificeerd personeel voor verschillende functies binnen de offshore windindustrie blijft dus heel hoog. Veel beroepen binnen deze sector zijn nog relatief onbekend. Het gaat zowel om jobs op zee, in de haven als in het binnenland. Denk aan offshore operatoren, duikers, ondersteunende scheepsbemanning, technisch onderhoudspersoneel, mariene biologen, ingenieurs, elektrotechnici, controlekameroperatoren, kabelinstallateurs, logistieke operatoren ...

The Reef

 

In Oostende, het kloppend hart van de Belgische offshore windindustrie, bouwde POM West-Vlaanderen het Training Lab, The Reef.  Met behulp van immersieve technologieën worden studenten en medewerkers opgeleid tot een job in de offshore hernieuwbare energie-industrie. 
 

De levensechte offshore windwerkomgeving wordt gesimuleerd via een digitale tweeling van het Belgische deel van de Noordzee en het gebruik van XR-techologie. 
Verschillende leerscenario's zijn mogelijk: boven, op en zelfs onder water.

Naar de website van the Reef

bottom of page