top of page

De offshore windindustrie is de laatste ten jaar stevig gegroeid en voegde een aanzienlijke waarde toe aan de Europese economie. Dat succes weerspiegelt zich niet alleen in de verscheidenheid aan kmo’s binnen de sector, maar ook in het aantal jobs. Experten schatten dat de Belgische offshore windindustrie tegen 2030 goed zal zijn voor zo’n 15.000 à 16.000 jobs.

Verschillende types jobs

 

Daarbij gaat het voornamelijk om jobs binnen de ontwikkeling, constructie, uitbating, onderhoud en ontmanteling van de windmolenparken. De vraag naar gekwalificeerd personeel voor verschillende functies binnen de offshore windindustrie blijf heel hoog. Het gaat zowel om jobs op zee, in de haven als in het binnenland zoals ingenieurs, elektrotechnici, offshore operatoren, scheeps- en aannemersspecialisten, controlekameroperatoren, ondersteunende scheepsbemanning, technisch onderhoudspersoneel, scheepsbouwers en logistieke operatoren.

 

Opleiding & verdere training
 

Naast het vinden van geschikt personeel, is de opleiding en verdere training van werknemers ten slotte ook een belangrijk punt voor de offshore windsector. Want werknemers en hun capaciteiten bepalen mee de toekomst en evolutie van de offshore-industrie.

bottom of page