top of page

Sinds 2008 bestaat er een uitgebreid programma dat de effecten van de installatie van windturbines op het marien ecosysteem in de Belgische Noordzee monitort en onderzoekt. De Operatonele Directe Natuurlijk Milieu coördineert en voert in samenwerking met INBO, ILVO, Universiteit Gent en INTEC dit programma uit.

 

Visverbod sterkt vispopulaties aan
 

Uit hun rapport van 2019 blijkt dat de impact op de visvangst in de omgeving van de Belgische windparken positief is. Dankzij het visverbod in de zones rond de windmolenparken groeien de vispopulaties zelfs opnieuw aan. Dat verbod zorgt er op zijn beurt voor dat er ook andere dieren zoals zeehonden, bruinvissen en zeevogels richting deze voedselrijke zones trekken.

 

Vogelpopulatie
 

Wetenschappers brachten daarnaast ook de impact van de offshore windmolenparken op de vogelpopulatie in kaart. Deense wetenschappers stelden daarbij vast dat zeevogels de rotoren van de windmolens uitstekend herkennen, en zowel overdag als ’s nachts doorheen de parken vliegen. Het rapport van OD Natuur uit 2019 toont aan dat bepaalde vogelsoorten de parken liever vermijden, maar ook dat bepaalde soorten net naar de parken toe trekken.

bottom of page