top of page

Vlaanderen telt 689 operationele windturbines. In Wallonië zijn er dat 528. Bovendien zijn er 399 windmolens geïnstalleerd in de Belgische zone van de Noordzee. 
De windturbines in ons land zorgen gemiddeld 25 jaar voor groene stroom. Daarna zit hun dienst erop.

Wat gebeurt er met de windmolens aan het einde van de levensduur?

De ontmanteling van de eerste generatie offshore windmolens is binnen een tiental jaar een feit. Momenteel gaat men ervan uit dat 90% van een offshore windmolen recycleerbaar is. Dit zijn voornamelijk de metalen componenten zoals de fundering, de toren en de generator. Ook een deel van de elektronische componenten is herbruikbaar.

De grootste uitdaging is het verwerken van de wieken die uit composiet bestaan. Verschillende technologieën worden momenteel uitgetest om deze rotorbladen efficiënter te recycleren. Eco-design wieken die wel recycleerbaar zijn, maakten ondertussen al hun intrede op de markt.

Uitdagingen en kansen van ontmanteling

Samen met onze expert-projectpartners (Instituut voor Natuurwetenschappen, UGent, VUB, Sirris, OVAM, Parkwind en De Blauwe Cluster) maken we werk van een duurzame ontmantelingsstrategie voor België. Deze moet zorgen voor minimalisatie van de negatieve milieueffecten en het maximaal hergebruik en recycling.


Door op een verantwoorde manier te ontmantelen en te recycleren, verminderen we de afvalstromen en bevorderen we de circulaire economie. Hergebruik van materialen uit ontmantelde windmolens draagt bij aan de kosteneffectiviteit van toekomstige windmolenparken en vermindert de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen.

Ontmanteling voor een duurzame windenergie-industrie

Het ontmantelingsverhaal brengt niet alleen uitdagingen, maar ook nieuwe kansen met zich mee. Zo kunnen verwerkingsbedrijven hun activiteiten uitbreiden of zijn er marktopportuniteiten voor de binnenvaart. Ultieme doelstelling is een strategie te ontwikkelen die breed wordt gedragen en duurzaamheid in de windenergie-industrie bevordert.
 

Lees hier meer over onze ontmantelingsprojecten, Ready4Decom en OWiDEx.

bottom of page