top of page

In de Verenigde Staten analyseerden onderzoekers van de universiteit van Rhode Island het verband tussen toerisme en de offshore windmolenparken. Daaruit concludeerden ze dat Block Island – het eerste windmolenpark in de VS - het toerisme in de streek sterk aanwakkerde. Voor hun studie analyseerden de onderzoekers zo’n drie jaar lang de boekingen via Airbnb en daaruit bleek dat er ongeveer 20% meer boekingen werden geregistreerd dan voor de bouw van de windturbines. De onderzoekers stelden ook vast dat de interesse om Block Island te bezoeken, sterk steeg.

Offshore toerisme in Vlaanderen


Precieze cijfers over de impact van de windmolenparken op het kusttoerisme in Vlaanderen zijn nog niet beschikbaar. Wat wel zeker is, is dat duizenden mensen elke zomer genieten van een daguitstap naar de windparken in de Noordzee. In de zomer van 2018 maakten er zelfs meer dan 6.000 toeristen een tocht richting de windturbines op de Thorntonbank, zo’n 30 kilometer voor de Belgische kust.

bottom of page